Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019

Danes so na Univerzi v Mariboru s simbolnim pritiskom na gumb slavnostno zagnali prototipni superračunalnik, ki je bil zgrajen v okviru projekta "Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – HPC RIVR''. Slovesnosti so se udeležili predsednik Vlade Republike Slovenije Marjan Šarec, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek in državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Štromajer. Prototipni superračunalnik je tako postavljen za namen razvoja in testiranja sistemskih in programskih rešitev za osnovno vozlišče. HPC RIVR @ UM, ki je nameščen v namenskem superračunalniškem zabojniku na Univerzi v Mariboru, je nadgradnja obstoječega HPC CORE @ UM, ki je bil vzpostavljen leta 2013.

Projekt pomembno prispeva k izpolnjevanju ciljev Deklaracije za sodelovanje na področju visoko zmogljivega računalništva (EuroHPC Joint Undertaking), s katero se je Slovenija, kot država podpisnica, zavezala k vzpostavljanju integrirane in dostopne visoko zmogljive računalniške infrastrukture. Projekt financirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (80 %) ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (20 %), v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020. Skupna višina sredstev je 20 milijonov eur. Prijavitelj in koordinator projekta "HPC RIVR" je Univerza v Mariboru, konzorcijski partnerji so Institut informacijskih znanosti in Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, pogodbeni pa vse javne raziskovalen organizacije, ki so članice konzorcija Slovenskega nacionalnega superračunalniškega omrežja SLING. V okviru projekta je bil najprej zgrajen prototipni superračunalnik HPC RIVR na Univerzi v Mariboru, ki je namenjen za razvojne aktivnosti in testiranje sistemskih in programskih superračunalnikih rešitev, ki bodo osnova za gradnjo primarnega superračunalniškega sistema na Institutu informacijskih znanosti. Slednji bo predvidoma pričel delovati konec leta 2020.

Predsednik Vlade RS Marjan Šarec je ob slovesnem zagonu superračunalnika dejal: ''Svet se razvija z neverjetno hitrostjo, vsak dan slišimo za razvoj nove tehnologije, ki naj bi nam v prihodnosti olajšala življenje. Dejstvo, da je Slovenija del skupnega evropskega projekta za visokozmogljivo računalništvo, je izjemen dosežek. S superračunalniškim centrom v Mariboru se Slovenija pridružuje vodilni ekipi, ki gradi in soustvarja razvojni preboj celotne Evropske unije. Zagon superračunalnika je tako tudi priložnost za Maribor, Štajersko in Slovenijo, da pokažemo celotnemu svetu, kako napredni smo in kakšne razvojne potenciale še imamo.''

Gumb za zagon je simbolno vklopil tudi minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek, ki je ob tem dejal: ''Zagon prototipnega superračunalnika HPC RIVR v Mariboru je pomemben doprinos k nadaljnjemu razvoju tehnoloških in poslovnih procesov ter dvigu dodane vrednosti gospodarstva v regiji. Ob tem se krepijo tudi raziskovalne kapacitete v vzhodni kohezijski regiji. Znanost in gospodarstvo tako pridobivata pomembno spodbudo za prihodnost.''

Zbrane je nagovoril tudi rektor Univerze v Mariboru, prof. dr. Zdravko Kačič, ki je dejal: »Današnji dogodek razumemo kot pomemben korak na poti povečanja vlaganj v raziskave in razvoj v slovenskem prostoru ter kot dober primer umeščanja razvojnih potencialov v posamezna okolja. Na Univerzi v Mariboru to prepoznavamo kot pomembno priložnost tako za Univerzo v Mariboru, mesto Maribor, širšo regijo, kot tudi za vse slovenske visokošolske in raziskovalne institucije, torej kot pomemben korak za ves slovenski prostor«.

HPC RIVR je zasnovan kot nacionalna infrastruktura odprtega dostopa. Temelji na izhodiščih Evropske listine o dostopu do raziskovalnih infrastruktur (European Charter for Access to Research Infrastructures). Odprti dostop do javnih znanstveno-raziskovalnih infrastruktur in infrastruktur, ki so pretežno v uporabi ali upravljanju javnih izobraževalnih in znanstveno-raziskovalnih organizacij, je ključna komponenta evropske strategije promocije odprte znanosti in odprtega inoviranja. V okviru odprtega dostopa so uporabniki in skupine obvezani, da ob objavah in uporabi rezultatov, ki so nastali z uporabo znanstvenoraziskovalne infrastrukture, navedejo, na kakšen način in v kolikšni meri je njihovo delo uporabilo znanstveno-raziskovalno infrastrukturo.

Projekt HPC RIVR prispeva k trajnostnemu razvoju širše regije. Pričakujejo se boljši rezultati pri opravljanju raziskovalne dejavnosti s pomočjo posodobljene HPC raziskovalne infrastrukture. Le-ti se bodo kazali prek povečanja znanstvenih in strokovnih publikacij, dviga tehnološke ravni eksperimentalno raziskovalnega dela, novih tehnologij in povečane inovacijske dejavnosti. HPC RIVR bo še posebej podprl nova področja raziskav in razvoj novih storitev na področjih, ki pomembno zaznamujejo globalne trende na področju superračunalništva. Prav tako se predvideva nadgradnja obstoječih računskih zmogljivosti HPC raziskovalne infrastrukture v celotni Republiki Sloveniji za najmanj 8-kratnik računskih zmogljivosti, oziroma povečanje HPC zmogljivosti kohezijske regije Vzhodna Slovenija za najmanj 340-kratnik računskih zmogljivosti.

Projekt HPC RIVR bo združil raziskovalno delo, strokovno znanje in infrastrukturne zmogljivosti, ki bodo zagotavljale popolne, interdisciplinarne pristope k skupnim dejavnostim raziskav in inovacij, kar bo vplivalo na dvig kakovosti znanstveno-raziskovalnih dosežkov, izboljšalo se bo podporno okolje za gospodarstvo ter s tem pripomoglo h konkurenčnejšemu gospodarstvu. (UM.si)

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 15:25:44 138336

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 15:26:17 138399

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 15:26:47 138346

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 15:28:12 138357

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 15:29:01 138467

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 15:29:08 138335

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 15:29:34 138326

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 15:44:35 138449

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 15:45:06 138379

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 15:50:12 138441

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 15:50:18 138462

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 15:50:19 138334

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 15:51:23 138359

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 15:51:52 138411

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 15:51:59 138454

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 15:52:05 138421

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 15:52:13 138352

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 15:52:47 138460

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 15:53:00 138404

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 15:54:33 138397

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 15:56:44 138447

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 15:57:16 138348

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:00:37 138358

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:00:40 138425

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:00:43 138468

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:00:45 138367

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:02:14 138343

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:02:16 138434

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:02:17 138314

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:02:23 138318

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:02:25 138338

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:02:58 138398

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:02:59 138380

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:03:03 138330

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:03:05 138406

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:03:16 138451

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:03:18 138419

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:03:50 138382

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:03:52 138464

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:04:03 138474

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:04:11 138339

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:04:13 138402

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:04:43 138465

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:04:44 138362

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:04:45 138418

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:05:07 138340

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:05:08 138374

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:05:21 138342

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:05:38 138439

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:05:53 138437

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:06:17 138317

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:06:20 138458

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:06:26 138413

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:06:57 138370

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:07:29 138321

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:07:55 138457

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:08:13 138420

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:08:19 138442

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:08:35 138416

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:08:51 138396

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:09:25 138461

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:09:49 138470

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:10:24 138315

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:10:30 138427

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:10:34 138371

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:10:36 138324

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:10:46 138320

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:13:56 138363

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:14:41 138322

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:15:00 138349

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:15:11 138424

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:15:35 138329

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:15:58 138345

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:16:30 138319

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:17:08 138408

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:17:23 138383

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:18:02 138436

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:18:41 138384

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:20:54 138433

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:21:36 138459

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:22:20 138394

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:23:16 138323

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:23:46 138471

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:23:50 138456

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:24:00 138366

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:24:10 138410

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:24:36 138428

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:25:00 138376

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:25:01 138477

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:25:03 138395

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:25:07 138381

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:25:07 138466

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:25:08 138344

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:25:11 138364

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:25:12 138440

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:25:31 138426

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:26:02 138415

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:26:12 138331

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:27:14 138446

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:27:33 138472

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:27:35 138378

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:27:43 138432

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:27:47 138373

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:27:49 138316

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:28:24 138386

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:29:23 138375

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:30:21 138377

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:30:29 138356

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:30:51 138354

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:30:52 138473

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:31:14 138412

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:31:26 138347

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:34:38 138332

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:34:42 138478

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:34:44 138333

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:34:46 138390

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:35:02 138353

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:35:09 138337

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:35:13 138388

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:35:34 138360

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:35:38 138443

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:35:40 138409

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:35:42 138450

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:35:49 138355

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:35:57 138438

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:36:08 138422

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:36:08 138435

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:36:10 138463

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:36:11 138393

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:36:14 138448

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:36:18 138407

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:36:50 138430

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:37:06 138365

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:38:08 138400

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:38:45 138325

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:38:50 138429

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:39:49 138476

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:39:59 138417

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:40:23 138445

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:40:26 138444

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:40:40 138387

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:41:12 138431

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:41:53 138368

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:41:57 138327

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:43:19 138455

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:44:23 138469

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:44:28 138351

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:46:26 138391

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:46:59 138361

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:47:01 138372

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:47:04 138341

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:47:09 138452

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:48:37 138475

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:51:33 138479

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:51:35 138403

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:51:41 138414

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:52:56 138423

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:53:06 138405

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:53:11 138401

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:53:21 138369

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:53:25 138453

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:55:08 138385

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 16:55:17 138389

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 17:28:22 138328

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 17:28:48 138392

Slavnostni zagon prototipnega superračunalnika Maister - Univerza v Mariboru

27.11.2019 17:29:03 138350