Posvet za šport - Narodni dom Maribor

29.06.2020

Mestna občina Maribor organizira v Narodnem domu Maribor »Posvet za šport v Mestni občini Maribor«, ki se ga udeležujejo športni delavci in ostali deležniki s področja športa.

Posveta se udeležujejo:

Saša Arsenovič, župan MO Maribor;
Bogdan Gabrovec, predsednik OKS – ZŠZ;
Darko Zarič, vodja Urada za šport MO Maribor,
Tomaž Barada, predsednik ŠZM.

Posvet za šport ni odprt za javnost.

29.06.2020 14:53:54 150737

29.06.2020 14:58:20 150734

29.06.2020 14:58:29 150729

29.06.2020 14:58:35 150730

29.06.2020 14:58:42 150732

29.06.2020 14:58:42 150742

29.06.2020 14:58:48 150735

29.06.2020 14:59:06 150731

29.06.2020 15:01:43 150725

29.06.2020 15:02:04 150728

29.06.2020 15:02:08 150733

29.06.2020 15:02:22 150738

29.06.2020 15:02:23 150741

29.06.2020 15:02:26 150743

29.06.2020 15:02:27 150726

29.06.2020 15:02:53 150736

29.06.2020 15:02:58 150739

29.06.2020 15:03:00 150740

29.06.2020 15:03:56 150727