EPK: Čuvajnica na stolpu @ Stolna cerkev Maribor

13.04.2012

Danes, na petek 13. aprila, je bilo okoli 10. ure zjutraj na ogled nevsakdanje opremljanje muzejske razstave. Zaposleni v Pokrajinskem muzeju Maribor so skupaj s Prostovoljnim gasilskim društvom Maribor – mesto na zvonik mariborske stolne cerkve z gasilskim dvigalom selili razstavno opremo. Med 163 stopnicami, ki vodijo na vrh, jih je nekaj preozkih, da bi selitev opravili po njih. Tak način opremljanja je nevsakdanji in za prebivalce Maribora nekaj novega, pravijo.

V petek, 20. aprila, ob 12. uri se tako za javnost ponovno odpira zvonik mariborske Stolne cerkve Sv. Janeza Krstnika.V okviru Evropske prestolnice kulture je Pokrajinski muzej Maribor v zgornjem nadstropju zvonika postavil stalno muzejsko razstavo.V 14. stoletju je bil v geometrijsko središče mesta, tik ob župnijsko cerkev, postavljen štiri etažni stolp za opazovanje okolice in vodenje mestne obrambe. Ker je največjo nevarnost predstavljal požar, je bilo na stolpu urejeno tudi majhno stanovanje za mestnega čuvaja. Leta 1933 je požarna bramba to delovno mesto ukinila, zadnjo požarno čuvajko Antonio Weiss, pa odpustila.Z razstavo se Pokrajinski muzej Maribor približuje sodobnim konceptom muzeja, ki se v 21. stoletju iz konservatorske paradigme preveša v iskanje edinstvenih zgodb. Njihovo umeščanje v neskončni tok zgodovine ponuja tavajočemu posamezniku, da se lahko skozi njih identificira. Proces identifikacije mu omogočajo tudi muzejski predmeti, ki so izbrani za razstavo.