EPK: slovenski dnevi knjige - Peter Mlakar @ KGB Maribor

20.04.2012

Slovenski dnevi knjige (Peter Mlakar: Konsistenca je zunaj, predavanje o metafori). V Klubu KGB je v okviru Slovenskih dnevov knjige Peter Mlakar predaval o metafori, naslov večera je Konsistenca je zunaj. Vrtenje v začaranem krogu neskončne antinomije poišče satisfakcijo v nadtavtološkem. Argument uma za sklepanje o temeljnih veljavnostih ali realnem najdemo v prekomernih, »nemogočih« dimenzijah duha.